Bilal Varil Çevre PolitikamızAmacımız; Çevre ve iş sağlığı açısından tüm risklere karşı tedbirlerin alınmasını, emniyet ve çevre koruma ile ilgili acil durumlara müdahaleye hazırlıklı olmak gibi hususlar da dâhil olmak üzere tüm personelin Sağlık, Emniyet, Çevre ve Kalite Yönetim bilinçlerinin eğitimlerle sürekli geliştirilmesini, Atık temininden üretim ve bertaraf sürecine dek çevreye zarar vermekten kaçınmayı, tüm faaliyetler esnasında yaralanma ve hayat kaybının önlenmesini, temiz çalışma ortamının sağlanmasını ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını (elektrik, su, doğalgaz, akaryakıt vb.), sıfır kirlilik prensibiyle çalışmayı sağlamaktır.

Bu felsefeyi yaşama geçirirken, gücümüzü çalışanlarımızdan ve yönetim kademelerimizden tam katılım ile almaktayız.