Tehlikeli AtıkTehlikeli ve tehlikesiz atıklar nihai bertaraf yada geri kazanım tesislerine ulaştırılmadan önce, atık miktarı yeterli miktara ulaşıncaya kadar ara depolama tesisimizde depolanmaktadır. Firmamız her türlü güvenlik tedbirini azami oranda sağlayarak Avrupa standartlarındaki tesisimizde tehlikeli/tehlikesiz atık ara depolama hizmetini de ciddi bir titizlikle yürütmektedir. Ara depolama lisansımız tehlikeli atıkların kontrolü yönetmeliğine göre tıbbi atıklar ve patlayıcılar haricindeki tüm atıkları kapsamaktadır.