Bilal Varil Atıktan Geri KazanımTesisimize gelen ve geri kazanımı yapılabilen atıklar gerekli kontroller yapıldıktan sonra Ulusal Atık Taşıma Formu (UATF) ve Sevkiyat İrsaliyesi düzenlenip atık koduna uygun olarak geri kazanım ünitelerimizde işlemlere tabi tutulur.